DEHB Koçluğu Nedir?

DEHB Koçluğu Nedir?

İdeal öğretmen öğrencilerine yol gösterir, ama onları sürüklemez; onları teşvik eder, ama baskı yapmaz; onlara yolu açar, ama varacakları yere kadar taşımaz.
"Konfüçyüs"

        Türkiye'de DEHB Koçluğu çok yeni bir alandır ve birçok kişi tarafından henüz keşfedilmemiştir. DEHB Koçluğu; kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkartabilmesi, kendi kendini idare edebilmeyi öğrenmesi ve yaşam kalitesini arttırabilmesi için yeni davranış modelleri geliştirmesine yardımcı olan bir çalışmadır. Kişi, koçluk sürecinde düşünerek hareket etmeyi, kendini organize etmeyi, plan yapmayı, “anlık” isteklerine “hayır” demeyi, hedef belirlemeyi, hedefe odaklanmayı, eyleme nasıl geçeceğini, öncelik sıralaması yapmayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrenir. Ayrıca, süreç içerisinde kendisiyle ve sorunuyla ilgili farkındalığı artan kişi, olumlu yönlerini keşfederek özsaygısını ve özgüvenini de arttırır.

        Koçluk sürecinde koç; danışanının vermiş olduğu mücadelede onunla işbirliği yapan, ona yol gösteren, sınırlarını zorlaması için danışanını cesaretlendiren ve motive eden kişidir. Aynı zamanda iyi bir rol model, danışman, arkadaş ve rehberdir.

        Süreç içerisinde koç, danışanının hedeflerine ulaşabilmesi için ne yapması gerektiğini kendisinin bulmasına yardımcı olur. Bunu da danışanını yönlendirmeden sorduğu sorularla yapar. Koçlukta; “neden yapamıyorsun?” sorusu yerine, “ne yapabilirsin?”, “nasıl yapabilirsin?” ve “ne zaman yapabilirsin?” gibi danışanın strateji üretmesine yardımcı olabilecek sorular sorulur. Süreç içersinde danışan, bu sorulara cevap bulmaya çalışarak hayatıyla ilgili sorumluluk almaya başlar. Koçluk sürecinde sıklıkla rastlanılan bir durum da danışanın zaman içerisinde bu tarz soruları kendi kendisine sormayı öğrenerek kendi koçu olmaya başlamasıdır. Bunun yanı sıra koç, danışanı bir davranışı alışkanlık haline getirene kadar ona düzenli şekilde hatırlatmalar yapan, o davranışın alışkanlık haline gelebilmesi için onunla birlikte stratejiler geliştiren, gerekiyorsa nasıl uygulaması gerektiğini gösteren ve öğreten kişidir.

Koçluk, kesinlikle tek başına bir tedavi yöntemi değildir, klinik tedaviyi destekleyici bir çalışmadır.