DEHB Koçluğu ve Psikoterapi Arasındaki Fark Nedir?

DEHB Koçluğu ve Psikoterapi Arasındaki Fark Nedir?

Psikoterapide birçok farklı ekol, her ekolün de farklı teknikleri ve danışanına farklı yaklaşımı vardır. Bu ekollerden bazıları, Bilişsel Davranışçı Terapi gibi, koçluğa daha yakınken bazı ekoller de koçluktan tamamıyla uzaktır. Teknikler farklı olsa da tüm ekoller için psikoterapi, danışanın “iyileşmesi” için terapötik yöntemlerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Kişinin yaşamla mücadele etmek için kullandığı yöntemler iş, özel, sosyal yaşamındaki işlevselliğini kısıtlayabilmektedir. Terapi de danışanın "sağlıksız mücadele yöntemlerinin" geçmişle ilişkisini kurup, bu durumu danışana fark ettirip daha "işlevsel mücadele yöntemlerini geliştirmesi" sürecidir.

        Koçlukta danışan, sağlıklı bir birey olarak değerlendirilir. Danışanın geçmişine değil, bugününe odaklanılır, kişinin günlük hayat içinde yaşadığı sorunlara yine kendisinin çözüm getirmesine yardımcı olunur. Terapist uzmandır, koç ise danışanın yol arkadaşıdır. Terapideki birçok ekolle karşılaştırıldığında koçluğun sınırları terapiye göre daha esnektir. Terapi, mutlaka klinik ortamda yapılırken; koçluk telefon ve e-posta yoluyla da yapılabilmektedir. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, koçluk terapiye alternatif bir tedavi yöntemi değildir. Aksine, terapiyi destekleyici bir çalışmadır.