DEHB Koçluğu Sürecini Zorlaştırabilen Sorunlar Nelerdir?

DEHB Koçluğu Sürecini Zorlaştırabilen Sorunlar Nelerdir?

        • Kimi zaman medikal ya da psikolojik sorunlar koçluk sürecinin hemen başında kendini göstermeyebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda kişinin mutlaka psikiyatriste ya da bir terapiste yönlendirilmesi gerekmektedir.

        • Kişinin çalışmaya istekli gelmesi ya da istekli olduğunu söylemesi her zaman değişime hazır olduğu anlamına gelmez. Danışan, henüz konfor alanından çıkmaya hazır değilse ya da kişinin içinde bulunduğu durumdan sekonder bir kazancı varsa, yani içinde bulunduğu durumdan kendisinin farkında olmadığı bir fayda sağlıyorsa değişime direnç gösterir.

        • İlaç tedavisi ve psikoterapi de dâhil olmak üzere DEHB'nin tedavisini zorlaştıran sorunların başında DEHB'ye eşlik eden bozukluklar gelir. Bu bozukluklar danışanın ilerlemesine, aşama katetmesine engel olur.

        • Danışanın belirlediği hedeflerin gerçekçi olması şarttır. Hedefler gerçekçi değilse kişinin istediği başarıyı elde etmesi mümkün değildir. Bu da koçluk sürecini zorlaştıran bir etkendir. Böyle bir durumda hedeflerin yeniden belirlenmesi gerekmektedir.