KALEMİN UCUNA DÖKÜLENLER

Her şey önce bir hayalle başladı. İlk başta anne babamın hayaliydim. Dünyaya geldim. Sonra kendim hayal kurmayı keşfettim ve kendime hayallerimden bir dünya yarattım...
10/08/2016

Hoşgörü temelli bir toplumda yaşamak için iş yerlerinde neler yapabiliriz?

      Hoşgörü temelli bir toplumda yaşamak için neler yapabiliriz serisine iş yerleri ile devam ediyoruz. 

İşyerleri için Öneriler:

  • Yöneticiler çalışanlarını öğlen yemeklerinde kültürel miraslarını yansıtan yemekler getirmeleri konusunda teşvik edebilirler.
  • Öğle aralarında çeşitli kültürel konuların ve sosyal ilgi alanlarının konuşulduğu “beslenme çantası toplantıları” düzenlenebilir.
  • Öğle aralarında çalışanların farklı sosyal çevrelerden, farklı departmanlardan ve şirketin farklı kademelerinden gelen iş arkadaşlarıyla yemek yemeleri konusunda cesaretlendirilebilir, yöneticiler bu konuda rol model olabilirler.
  • Yöneticiler iş yerinde bütün seviyelerdeki çeşitlilik derecesini inceleyebilir. Kadınların, eşcinsellerin, engellilerin ve farklı dinden olan kişilerin başarılı olmalarını zorlaştıracak bariyerlerin olup olmadığını bakıp varsa bunların üstesinden gelmek için çözüm yolları üretebilirler.
  • İş yerlerinde kendine benzeyenleri kayırma, yardım etme eğilimi olabildiği için yöneticiler "tıpkı benim gibi” önyargısına karşı mücadele edebilirler. 
  • Herkese terfi için bir şans verilebilir.
  • Şirkete/kuruma katkı sağlayan herkese değer verilmesi önemlidir. Bunu yapan yöneticiler ödüllendirilebilir.
  • Yeni gelenlerle eski çalışanları eşleştiren bir mentörlük programı başlatılabilir.
  • Çalışanların taciz ve ayrımcılığı rapor etmesi için bir iç prosedür oluşturulup bu prosedür şirket içinde herkese ilan edilebilir.
  • Eşit ayrılma politikaları uygulanabilir. Ücretli annelik ve babalık izni sağlanabilir.